Hakkımızda

Saygıdeğer Komşularımız,

Günümüzde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülkemize kazandırılan Toplu konutlar alanları, müstakil ev ya da apartman dairesi anlayışından ziyade kat maliklerinin birlikte yaşadığı alanları içeren yerleşim bölgeleridir. Bu bölgelerin özelliği, "ortak kullanım"a açık çeşitli sosyal alanlarıyla, okullarıyla ve ibadethaneleriyle kat maliklerinin İhtiyacını yerinde karşılamaya dönük olmasıdır.

Ortak kullanım alanlarını belirleyen 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu toplu konutlarda adil ve çağdaş yapının oluşması için "site yöneticiliği" kavramını zorunlu hale getirmektedir. Kurulan yönetim organizasyonları faaliyetlerini kat mülkiyeti kanunun'nun yanı sıra ” site yönetim planı”, “Satış vaadi sözleşmesi” ve “Yargıtay içtihatlarına dayanan hukuksal bir zemin üzerinden yürütmektedir.

Kat maliklerinin, kendi özel durumlarına göre konutlara farklı zamanlarda taşınması; değişik bölge, kültür ve yaşam koşullarından gelen kişilerin yerleşme süreçlerinde birbirlerini yeterince tanımaması gibi sebepler profesyonel bir yönetim ihtiyacını doğurmaktadır. Bu amaçla TOKİ kat mülkiyetine geçilinceye kadar toplu konutlarda geçici yönetim ve denetim kurulları oluşturmakta ve gayrimenkul satış sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan şekliyle yönetim hizmetleri İştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş' le yürütmektedir.

Bu uygulamanın hukuki yönü 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu İle 5711 sayılı KMK'nu değiştiren kanun hükümlerine dayanmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda bakıldığında tüm dairelerin kat maliki (tapu sahibi) kanunda TOKİ olarak geçmekte olup yönetim atama İle görevlendirme yetkisi kendisine aittir.

Boğaziçi Yönetim A.Ş; söz konusu uygulama çerçevesinde yerleşim bölgesinin güvenliği, çevre temizliği, yeşil alanların bakımı ve korunması, apartmanların ortak alanlarının temizliği, su hidrofor ve depolarının bakım ve işletilmesi, işletme bütçesinin hazırlanması, site yönetimi muhasebe İşlemlerinin gerçekleştirilmesi, site yönetimi personelinin sevk ve İdaresi, işletme bütçesinde öngörülen her türlü yatırım hizmet ve mal alım satım işlerini yürütmektedir.

Site Yönetimi